Pencabutan Ijin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 25/BAPPEBTI /KEP-PENCABUTAN/SA/03/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. R. LUCKY JANUARDI