Pencabutan Ijin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 303/BAPPEBTI /KEP-PENCABUTAN/SA/11/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. MILKA MUTIARA