Pencabutan Ijin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 326/BAPPEBTI /KEP-PENCABUTAN/SA/12/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. FARIDAH SIREGAR

 


 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 326/BAPPEBTI /KEP-PENCABUTAN/SA/12/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. TAN SELVI TANIA