Pemberian Izin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 0127/UPTP/SI/9/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
KEPADA Sdr. ROBIANTO