Pencabutan Ijin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 180 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. ROBIANTO