Pencabutan Ijin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 088 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. SITI NURHAYATI

Pencabutan Ijin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 180 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. ROBIANTO

Pencabutan Ijin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 28/BAPPEBTI /KEP-PENCABUTAN/SA/02/2017
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. AGUSTIAN SINGGIH

Pemberian Izin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 0127/UPTP/SI/9/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
KEPADA Sdr. ROBIANTO

Pencabutan Ijin Wakil Pialang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 326/BAPPEBTI /KEP-PENCABUTAN/SA/12/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. FARIDAH SIREGAR

 


 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 326/BAPPEBTI /KEP-PENCABUTAN/SA/12/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA
SDR. TAN SELVI TANIA